Vraag van de week: Stopt HACCP per 2021?

Verschillende slagers hebben te horen gekregen dat HACCP binnenkort stopt. Vaak via een bureau waar zij ooit een dienst hebben afgenomen. Hoe zit het precies en wat betekent het voor de hygiënecode?

De Wet

De wettelijk HACCP-plicht blijft gewoon bestaan. Kortweg houdt dat in dat je als voedselproducerend bedrijf een HACCP-plan moet hebben of met een hygiënecode moet werken. Dit verandert niet. Dit is vastgelegd in de Europese Verordening 852/2004. Voor slagers heeft de KNS om die reden de Hygienecode voor het Slagersbedrijf ontwikkeld. Deze wordt in de nabije toekomst vervangen door een vernieuwde versie: Hygiënecode van het Slagers- en Poeliersbedrijf.

Certificering

Voedselproducerende bedrijven kunnen vrijwillig ook gebruik maken van certificering. Vaak wordt hier gebruik van gemaakt om intern de voedselveiligheidszaken strak op orde te krijgen, mogelijk is het geëist vanuit zakelijke afnemers.
Op 1 januari 2021 stopt het HACCP-certificatieschema voor voedselveiligheid te bestaan. Dit besluit is genomen door de Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid. Het aantal HACCP-certificaten is de afgelopen jaren sterk gedaald omdat veel bedrijven overgestapt zijn op alternatieven voor het HACCP-schema die voorhanden zijn in de huidige markt. De alternatieven voor HACCP zijn: ISO 22000, FSSC 22000, BRC of IFS.

Vanaf 1 januari 2020 mogen er geen nieuwe HACCP certificaten meer uitgegeven worden. Eventuele certificaten die zijn uitgegeven op basis van het HACCP-certificatieschema en die op 1 januari 2021 nog niet zijn verlopen, beëindigd, geschorst of ingetrokken, verliezen per die datum hun geldigheid.

Conclusie

HACCP blijft in de wet staan en voedselbedrijven zoals slagers en poeliers moeten met de hygiënecode, of ander voedselveiligheidssysteem, blijven werken ook vanaf 2021. De NVWA blijft daar op toezien.
Het vrijwillige HACCP-certificatieschema op basis waarvan je jouw bedrijf kon laten certificeren stopt wel. Hier zijn in de markt genoeg alternatieve schema’s voor beschikbaar.

Let op: certificering is duur en vaak gericht op industriële bedrijven. Onderzoek goed of certificatie noodzakelijk is. De KNS kan je daarbij adviseren.

Blijf op de hoogte met de KNS-app

Wil je als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan nu aan voor de KNS app.